سلام...

به قول فيزيک اجسام سه نوع هستند(به غير از جامد و...) يا دارای بار + يا بارـ و يا خنثی...

و خنثی بودن رو اين طور توضيح ميده: زمانی که تعداد بارهای+و ـ با هم برابر باشه همديگرو دفع ميکنن که به عبارتی به تعادل ميرسند و ديگه نه منفي نه مثبت...

کاش بشه منم خنثی شم که نه منفی باشم نه مثبت