سلام...

از خوش شانسيه منه يا بد شانسی...

اينکه در طول(عرض،ارتفاع) يک هفته دوبار گوشيمو گم کردم و هر دوبارش هم پيدا شده.

اينم از لالايی من آقای  حسين!