سلام.

ديروز ندا يه داستان واقعی رو برام تعريف کرد ،باور نکردنی.داستانش مثل اين رمان های ايرانی بود.