سلام.

نمی دونم شما هم از آدمای اطرافتون انرژی ميگيريد؟