بار الهی !
می دانم چقدر به من نزدیکی تو خود گفته ای از رگ گردن به ما نزدیکتری،
اما من چه بسیار از تو دورم.
چقدر دلتنگم ،کاش اینهمه از تو دور نبودم.
خدای من !عزیزا!معبودم!
این بنده حقیر ودرمانده ات را دریاب .می دانم در پیشگاهت آبروی چندانی ندارم ،
اما به عطوفت وبزرگی وکرمت ایمان دارم .
یا ستارالعیوب!
تمام هستی بی مقدارم به فدایت.
تو چقدر بزرگی!تو چقدر رحیمی !
ومن چقدر ناسپاس وزبونم .معصیت کردم تو نعمتم بخشیدی،نافرمانی کردم تو چشم پوشیدی،
تو چقدر صبوری!
بارها خطا کردم اما آبرویم را نریختی وبرایم پرده پوشی کردی!قربان اینهمه رحمت وشفقتت.
وای برمن!وای برمن!وای برمن!
عزیز من!
پناه می برم به تو وامیدم به عفو وگذشت توست.تنهایم مگذار.
به حق کسانی که در پیشگاهت آبرودارند قسمت می دهم از شر وسوسه های شیطان حفظم کن .ومرا به خودم وا مگذار.
الهی وربی من لی غیرک