فيلمی که هم در صدر جدول فيلم های محبوب تماشاگران نشست و هم به انتخاب اول خيلی از منتقدان تبديل شدو هم سيمرغ های جشنوراه را از آن خود کرد.

                                              

سوژه به اعتقاد من بيش از حد به روز است و بازی بازيگران به قدری طبيعی است که  با تماشاگر ارتباط زياد و عميقی برقرار می کند.علاوه بر موضوع اصلی حرفهای ديگری هم زد .همه ی موضوعات عنوان شده ارزش حداقل يک روز تامل را دارد.

با اين حال پيشنهاد نمی کنم به ديدنش برويد.