ديگه تمام تمام راحت راحت .حتی امان ندادم بقيه ی بچه ها امتحان بدن بعد بنويسم . اوه ببين کی حرف نوشتن مزنه .........

خوب اين بار بايد می رفتم زرگنده دانشکده پزشکی فکر کنم  دانشگاه آزاد باشه از خنگ بازی اين دفم روم نميشه بگم آخه کدوم آدمی پيدا ميشه که يادش رفته باشه انتخاب اولش چيه......... آره خود من به همه گفته بودم که......ولی رو  کارتم  نوشته بود......

تو تابستون قرار مزاحم يکی از دوستان بشم که خدا بهش صبر بده بتونه کارای منو تحمل کنه. ميخوام کلی کارا ياد بگيرم ۳ ماهه جای همرو بگيرم

راستی با آبی بنويسم خوبه يا با مشکی؟

يادم رفت از سوالها بگم: بسيار راحت تر از سراسری حتی آسان تر از سالهای پيش عربی آب خوردن . زبان برای منه بيسواد راحت بود . ديگه تو اختصاصی ها فيزيک معرکه بود عالی بود تو عمرم سوال به  اين راحتی نديده بودم. از شيمی چی بگم که کلی بايد بخنديم چون يه سوال ۲ بار اومده بود فقط جای گزينه ها جابجا شده بود و يه بار کلر  بود يه بار هم بورم

ولی وقتی اومدم خونه بهم گفتن سوالها فروخته شدن خدا ازشون نگذره

بسه ديگه سرتونو حسابی خوردم بريد سر کوچه به مقدار لازم خريداری کنيد برای دفعه ی ديگه

به قول رضا مارمولک(شازده کوچولو):

                               اهلی کردن يعنی ايجاد علاقه  (به اميد آن روز)

بازم دعا کنيد که خدا به يه مادر مهربونی که کنار ما توی همين شهر صبر بده البته کل خانواده مخصوصا مادر مرواريدی که ديگه........... آمين