سلام.

هفته نامه ی همشهری محله  را خونديد؟ من تو منطقه ۳هستم .

ظاهرا قرار يه صفحه وبلاگ توی انترنت برای اهالی منطقه۳ درست کنن دقيق 

 نميدونم 

خوب وبلاگ نويسان منطقه۳ (ساکن) آدرس وبلاگ و ميل رو برام يادداشت کنن  تا بهشون اطلاع بيشتری بدم. اگه دوست شما بچه محل ماست بهش خبر بدين باشه؟