سلام

به قول شاعر حال همه ی ما خوب است.

خدا را شکر که بالاخره حالم خوب شد..بد نبودم اما الان احساس خوبی دارم. چه دردی داشتم  نفهميدم

يه جوکيه روز يه بچه فيل لباس خواب آبی میپوشه اگه گفتين مامانش چی ميگه؟..يه کم فکر کنيد مامانش به بقيه ميگه بچه فيل و لباس خواب پوشيده...حالا اگه همين بچه فيل لباس خواب صورتی بپوشه مامانش چی ميگه.... ميگه وای چقدر صورتی بهت مياد..حالاااااا اگه لباس خواب سفيد بپوشه مامانش چی ميگه؟...نه اشتباه کردی...ميگه اين هم خوبه اما صورتی بيشتر بهت مياد...اما (اما رو ترکی بخونيد.. بلندن؟)اگه بچه فيل بره و لباس خواب سبز بپوشه مامانش چی ميگه؟  .......اين طوری و داد ميزن: بچه برو بگير بخواببببببببببببببببب

 عادت ميکنيم را خوندين؟ مال زويا پيرزاد (زويا  درست ها رويا نيست) يه کم .قد يه بند انگشت ايراد داره... بيخيال ..عادت ميکنيم..

راستی کاش قد مورچه آدم بودم...