سلام...

 بعضی وقت ها فکر ميکنم انسان نيستيم...البته ببخشيدا !!!

توی هفته پيش بعضی از مناطق به علت سرما شديد و همچنين نبود دستگاه های پيشرفته چند ساعت و يا چند روز گاز نداشتند...اين را همه ميدانيم ويکی از همين موارد خونه نازی و خونه مادر بزرگم و بهتر از همه تجريش است...

برای رفع اين مشکل ما (مردمی که ادای هم بستگی را داريم و  انقلاب را به رخ همه ميکشانيم) بايداز خود شروع ميکرديم .کمی درجه موتورخانه را کم ميکرديم و کمی لباس میپوشيديم...

اما...توی اون روز ها همسايه گرام ما گلايه می کردکه خانه کمی سردست...اصلا هم فکر نمی کرد که يه عده توی اين سرما يه ذره گرما هم ندارند...بهش گفتم کمی لباس بپوشيد هيچ  اتفاقی نمی افتد اما دلم می خواست  ميگفتم مخت را از آک بندی در بيار و کمی به دورو برت نگاه کن...قرا نيست هميشه مثل تابستان لباس بپوشی ...