سلام...

واقعن دوست داشتم به جای اينکه دختر هستم پسر می بودم. توی جامعه ما واقعن دختر بودن وهستن دردسره....

دلم می خواد بعضی کارا رو انجام بدم ولی چون دخترم نميشه...

می دونيد پسرا هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی قويترن. از نظر روحی يعنی اينکه تا بهشون بگی بالای چشمت ابروی ناراحت نميشن(اين واقعيت پس دخترا جوش نيارن و پسرا پرو نشن)

دلم می خواست پسر می بودم و توی عاشورا ميرفتم تو اين هئيتا طبل می زدمويا شايد صدای خوبی می داشتمو نوحه می خوندم...

ولی حالا که دخترمو نمی تونم از اين کارا بکنم(ميدونم نه بايست ناشکری کنم ولی اين آرزوی منه و از دختر بودن ناراحت نيستم ولی دوست داشتم که ....)

کاش پسر بودمو تا دانشگاه با دوچرخه می رفتم...

کاش پسر بودمو سربازی ميرفتم...

شکرت خدا....(دوست دارم يه عالمه هر چی بگم بازم کمه)