سلام

امروز نمی خوام درباره ی موضوع خاصی بنويسم . امروز وبلاگم يک هفته است که درست شده .  روزه اول

بخودم قول دادم که چيزی بغير از مسائل مثبت ننويسم.  

در ضمن فکر نمی کردم به اين زودی به خوام از وبلاگ برای مد تی  خداحافظی کنم  ولی حالا اين تصميم

جدی است .

برای اين کارم تا دلتون به خواد دليل دارم که يکی از اون همه دليل درسم و همينطور نمی خوام تو وبلاگم با

عصاب خراب بنويسم. بايد از کسی تشکر کنم که هميشه پاسخ گوی سوالاتم بود و هست .

به اميد روزهای روشن