سلام دوستای گلم....

شما هم که دانشگاه می ريد و می رفتين رو همديگه اسم ميزاشتين يا نه؟

تا دلتون بخواد ما (۷ نفر) اسم رو بچه های مردم می زاريم...اول از دخترا بگم که هميشه مقدم هستند!

دخترا: يکی از دخترای دانشگاه اينقد قد داره که به برج ميلاد معروف شده... کارتون الستون و بلستونو نگاه می کردين؟ توی اين برنامه يک عروسک چاق پشمالو بود که صورتش پر از دونه های زرد بود و بهمين خاطر اسمش دون دون شد. يادت اومد؟ نه فکرنکنم ديده باشيد! آهنگشم اين بود الستون و گول ميزنم ،بلستونم گول ميزنم دشمن دندوناشونم.... دشمن دندوناشونم...خلاصه . يکی از دخترای سال اولی که فکر کنم رشتش کامپيوتر باشه... شخصيتش مثل اين دون دونه. يکم هم شبيه ش و راستی مثل اين درپناه تو هی چادر شو باد ميندازه..ماشاالله نذاشته برسه !!!

يکی ديگه مثل گنکشت ...وقتی حرف می زنه ياد جيک جيک ميافتم....

پسرا: واه واه واه  جا تون خالی!

يه خرس مهربون داريم که تو زمستون چون ميره به خواب زمستونی . زنبور عسل ميشه . يه گرمکن راه راه زرد و مشکی میپوشه

نه شما عهد فرعون نبودين . اگه هم اينقدر عمر کرده باشيد تو مصر زندگی نمی کردين... جونم برات بگه در قديم موی بلند برای مرد نمی دونم نشون از چی بود...هر چی که بوده همشون بلند می کردن....اگه به فيلم های عهد باستان علاقه داشته باشيد و يا چشمتون به عکسای قديمی افتاده باشه... قطعن ديديد که موهای فرعون بلند بوده و بدون فرق به عقب هدايت می کرده اتفاقن ما يه دونه فرعون داريم که خدا بدور هر وقت می بينمش می پرم نماز خونه خواهران دانشگاه ، نماز وحشت می خونم(خدايش بنده ی خدا اين قدم وحشتناک نيست).

يه علی بابا داريم متولد ۶۲ نه اينکه مثل علی بابای تو قصه باشه ها نه!بابا رو به اين خاطر به اسمش اضافه کرديم چون بچم در اوان نوجونی موهاش سفيد شده و برای همين بابای بچه های دانشگاه شده...

يه پينوکيو داريم نه اينکه زياد دروغ ميگه نه. به خاطر اينکه اين که اين عروسک چوبی آدم شد اما اين پسره آدم نشده.

يه دونه کاپيتان اف ...يه زيراکس علی رضا دبير  و يه هنرمند هم بين اين همه پسر بی هنر داريم که اونم عصاره اينقدم بنده ی خدا خجالتيه.