سلام...

از خودخواهی آدما خسته شدم...انگار انسان نيستيم...  در رحم و مروت را کشيديم پايين و چهار تا قفل هم بهش زديم که يه وقت ناغافلی بز نشه رحم و انسانيت بريزه بيرون.يه مثال کوچيک: تو اتوبوس اين زنا انکار که فقط خودشون هستن و همش فکر می کنن اگه يه قدم برن جلو يا جا به جا بشن ازشون کم ميشه...اگه لای در گير کنی داد بزنی .فغان کنی...زار بزنی .اصلا منکر وجودت ميشن ...

وای از دست دروغ متوجه شدين که اگه راست بگيد هيچ کس باور نمیکنه و اگه دروغ بگی همه قبول ميکنن. اين موضوع را وقتی کلاس دوم راهنمائی بودم فهميدم...به دليلی من نتونستم کاری که معلم خواسته بود رو انجام بدم ... من راستشو گفتم همچين نگام کرد و پشت چشم نازک کرد که از دفعه بعد وقتی میپرسيد که انجام دادی - من که ديدم خانم به اصطلاح معلم با دروغ بيشتر حال ميکنه - ميگفتم آره انجام دادم...

به اين ميگن تربيت و پرورش صحيح... اگه يه حرف راست بزنی محکومی و اگه دروغ بگی کلی تشويق و ايول...متاسفم