سلام...

باز امتحان . قبل ورود به دانشگاه هی اين ور اون ور می گفتن دانشگاه قبول شی ديگه راحت ميشی...

بابا چی رو راحت ميشی حاضرم صد سال برای کنکور بخونم اما ديگه برای امتحان پايان ترم دانشگاه نخونم...البته اين خالی بندی چون کلا حوصله دزس خوندن ندارم.

آخه آخرش که چی مدرکو ميزاريم کنارو می دويم دنبال کاری که توش پول باشه... حالا بايد قبلش کلی وقت و پول بريزيم دور که بعدش می خوايم بريم دنبال يه کاره ديگه... وای چقد غرزدم