عجب می گذرد

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام این قافله عمر!

محسن

می خوای بسپارم نگذره

امیر ادهم

"تا نفس کشیدی انگار نسفم برید تو سینه" "ابر و باد و دریا گفتن حس عاشقی همینه"