آرزوی متوسط

سلام...

هميشه آرزويی رو مد نظر بگير که به راحتی نشه بهش رسيد.

نه اونقدر بزرگ و عجيب که از رسيدن بهش نااميدشی.

و نه اونقدر کوچيک که با دست دراز کردن تو مشتت باشه.

/ 3 نظر / 6 بازدید
مرتضا

یه دفه بگو مصمم شو آرزو به دل بمیری دیگه!خب فکر می کنی ما داریم کار دیگه ای انجام می دیم؟....ضمنا اول!

فرناز

مادر الهی به همه آرزوهای بزرگ و کوچيکت برسی. هيچ وقت هم آرزو به دل نمونی.الهی.

farhad yalda

نگو بابا.ارزو نباشه من از خواب هم بيدار نميشم.