آغاز-پايان

تولدی روزی مرگ را به خود می بيند.

هر رفتی بازگشتی به دنبال دارد.

و شايد هر دوستی روزی به جدای کشيده شود.

/ 7 نظر / 7 بازدید
حسام

اين دنيا چيزی نيست همش فانی هستش .

محمد

خاله جان حالا تا دو تا چروک صورتت دیدی فکر کردی چه خبره؟! بابا فردا رو بی خیال. حالا رو بچشب با همه عشق و حالش.

sahar

به به .مهربون کجايی؟ چرا نيستی؟

نگار

نگران شدم ..... اگه من از اين حرفا بزنم باز يه چيزی ، اما تو !

كرايه

همشون مثل هم اند. . . .

مهدی

دوستی واقعی هیچگاه به پایان نخواهد رسید. حتی با مرگ