دلم

نه دلم می خواد خونه باشم، نه دانشگاه، نه هيچ جای ديگه.
دلم می خواست الان اون دنيا بودم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مرتضا

اي بابا....نسترن!