روزهای اول همیشه نگران بودم نکند تو بیش از آنچه که من، تو را دوست دارم ، دوستم داشته باشی!

حالا مطمئنم که من بیش از آنچه که دوستم داری، دوست دارم!

/ 6 نظر / 9 بازدید
محسن

سلام ...خوبی ...ميبينی من هنوز اينجا سر ميزنم .......

محمد

سلام زندگی ماجرای یخ فروشی است که گفتند: فروختی؟ گفت: نخریدند تمام شد!

الناز

شکر خدا يکی اين وسط تکليف خودش رو می دونه