سلام 05.gif

ديروز بعد از اينکه وبلاگم به کمک يکی از دوستانم درست شد

با خودم فکر کردم منی که هميشه از نوشتن فراری بودم و

وسر کلاس ادبيات يا خواب بودم يا بيررون از کلاس حالا چطور

می خواهم بنويسم06.gif

                         اگر  گويی  که  بتوانم قدم درنه که بتوانی  

                          وگر گويی که نتوانم برو بنشين که نتوانی33.gif

/ 2 نظر / 3 بازدید
babak

سلام اميدوارم در اين وبلاگ بتوانی موفق باشی و هميشه بنويسی با تشکر خدانگهدار

negar

فکر ميکنم يه چيزی رو فراموش کردی بنويسي اونم الوچه خوردنهای سر کلاس . اخ که چه کيفی ميکرديم نه؟