بکش بکش!

دوباره سلام01.gif...

اگه گذرتون به ولی عصر افتاده باشه ديدی که کلی جوان با کاورهای قرمز جمع شدن11.gif برای تبليغ نامزد مورد نظرشون تبليغ ميکنن05.gif...

اون وسط يکی ايستاده داره  با حرص و عصبی12.gif از کانديدش ميگه ... حالا چرا با عصبانيت خدا ميدونه31.gif!

تو ولی عصر کلی انرژی جمع بود04.gif....

وای چه ترافيکی17.gif... وسط چهارراه دخترا با عکس و پوستر هی از اين ور ميرن اون ور...کاش هميشه لبخند بزنن05.gif

طرف ديگه دارن گل رز ميدن .. کاش هر روز گل بدن07.gif!

راستی بعد از پايان اين بکش يکشا کی قراره عکسای قشنگو از درو ديوار جمع کند06.gif؟

آيا همونای که چسبوندن ميا ن بردارن؟يا فقط بلديم ويرون کنيم28.gif؟

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
eros

سلام.يه سر به منم بزن

کمی آزادی

حالا چرا اينقدر ضد انتخاباتی شدی؟ خوب پس اين احمدی نژاد چکاره است؟ فردای ۲۷ خرداد يا رييس جمهوره و با بشکن عکس ها رو جمع می کنه يا هم رييس جمهور نيست با فحش و بد و بيراه مردمی!!!

مرتضا

آخرش نگفتی خودت به کی رای می دی...