...

/ 3 نظر / 9 بازدید
محسن

حالا تو بزه ای یا علفه؟ حالا تو می دونی علف به دهنه بزه شیرین اومده یانه؟ ببینم اگر اومده کی قراره بیایم شیرینی بخوریم؟ جواب بدی بهمون ها منتظریم

مزدور

انسان باید ادراکش به اندازه یک بز باشد که به این بره بگوید بز! بلانسبت محسن البته ها کلی گفتیم!

آنا

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهی ، چه نازه [قلب]