شايد

زندگی شايد آن لحظه مسدوديست

که نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ويران می سازد .

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
الناز

شايد؟ زندگی دقيقا همون چيزيه که فکر می کنی

مرجان

شک نکن زندگی بيشتر ازاين نيست عروس گلم

نه خيلی بيشتر از اينه.......مي فهمی که.......

محسن

بدون نام نيست منم کرايه