نامه ای به خدا

سلام

خوبی خدای من

این روزا دلم سخت در حال شکستنه

چرا خواستی این حسو تجربه کنم

چرا نمی خوای این حس از بین بره و روزای خوش برگرده

اصرار نمی کنم چون شاید این به صلاحه منه و من بی خبرم

خدا من و فراموش نکنیا من بی تو تنهام نه بی کس دیگه

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمیه

مگه نمی گفتی هر کی کامنتاشو ببنده ترسوئه؟!! هان؟ پس چرا خودت بستیش؟ این حس احمقانه نیست دخترم. ناآگاهانه س فقط!