دوستداشتن برتر از عشق

ـ عشق يک جوشش کور است و پيوندی از سر نابينايی است ام دوست داشتن

 پيوندی خودآگاه و از روی بصيرت روشن و زلال .عشق بيشتر از غريز آب 

می خوردو هر چه از غريزه سرزند بی ارزش است و دوست داشتن از روح

طلوع می کند و تا هر جا که يک روح ارتفاع دارد دوست داشتن نيز همگام     

با آن اوج می يابد

ـ عشق با شناسنامه بی ارتباط نيست و گذر فصلها و عبور سالها بر آن اثر

می گذارد ام دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

و بر آشيانه ی بلندش روز و روزگار را دستی نيست

ـ عشق زيبايی های دلخواه را در معشوق می آفريند و دوست داشتن  

زيبايیهای دلخواه را در دوست می بيند و می يابد

ـ عشق يک فريب بزرگ و قوی است و دوست داشتن يک صداقت راستين و

صميمی بی انتها و مطلق

ـ عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا کرد

ـ عشق بينايی را می گيرد و دوست داشتن می دهد

ـ عشق خشن است و شديد و در عين حال ناپايدار و نامطمئن و دوست

داشتن لطيف است و نرم و در عين حال پايدار و سرشار اطمينان

                                                                                              دکتر علی شريعتی

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
negar

نسترن جان لطفا نظر ديروز و امروز رو با هم جابجا کن بعد بخون باشه؟ سلامت را نميخواهند پاسخ گفت/هوادلگير،درها بسته،سرهادرگريبان،دستها پنهان/نفسها ابر،دلها خسته و غمگين/درختان اسکلتهای بلور اَجين/زمين دلمرده ،سقف اَسمان کوتاه /غبار اَلوده مهروماه/زمستان است.

salam be maa ham sar bezanin

از گروه فردا هرگز نمی میرد

نسترن اونقدر دروغ نگو از نوشته های دیگران هم استفاده نکن تازه تو کی کارت به کسی میدی ولی نوشته های خودت بهتره داری یواش یواش پا می گیری به امید دیدار و دیدن نوشته های بهتر ولی مال خودت