نترس!

آدم از هر چی بترسه سرش می آد

از ما گفتن

/ 2 نظر / 21 بازدید
جواد

برای دلم گاهی مادری مهربان می شوم دست نوازش بر سرش می کشم و می گویم: غصه نخور عزیزکـــــــــــــم می گذرد ... برای دلم گاهی پدر می شوم خشمگین می گویم: بس کن دیگر بزرگ شدی ... گاهی هم دوستی می شوم مهربان ...دستش را می گیرم و می برمش به باغ رویا، کنار تو دلم از دست من خسته است... [ دلم از دست من زخم خورده است... مرا ببخش قلب من ]