خوابی دیدم که مپرس!

خواب دیدم

از اون خوابا که بهش می گن رویای صادقانه! از اونایی که هی باید دنبال نشونی هاش بگردی تا بفهمی چی می خواد بهت بگه! خیلی وقت بود که ندیده بودم! داشت یواش یواش منظور نشونه هاشو فراموش می کردم. تا الان تونستم چندتا نشونه شو پیدا کنم، منظورشو بگیرم. اما آخرش... می دونید حتی اگر بفهمی آخرش چی میشه نمی تونی عوضش کنی. یعنی نمی ذاره عوض بشه. فقط بهت می گه چی میشه!

خدا بخیر کنه

/ 5 نظر / 14 بازدید
سام ژورنالیست

راست می گی، چقدر آدم اعصابش خورد میشه وقتی به یاد نمی یاره نشونی ها رو...

محمد

سلام ما اينيم ديگه!

لمیس

هنوز نیافتی اطلاعات جدیدتر؟ بابا بیا بیرون از این خواب احتمالا خدا اسکولت کرده بود می خواست چند روزی سرکار باشی!!! بی خیال بابا جدید بنویس

مزدور

سلام خب شب شام کمتر بخور!