شوت بازی

سلام10.gif...

تو اين ۳ هفته امتحانات فقط دو مورد هميشه تو ذهنم خواهد موند که اونم شوت بازی من و شايد يکی از بروبچ دانشگاه است03.gif...

کلی ايول داريم05.gif ، شماره صندلی من و ندا ۱۰ تا باهم فاصله داشت . بيشتر ايول داريم05.gif که از رو حروف الفبا ندا از من جلو تره. بله ما نشستيم سر جاهامون امتحان از اين آسون تر نديده بودم کلی داشتم از ذوق ميمردم که يه خانم قد بلند برگه امضا رو گذاشت جلوم هر چی نگاه کردم ديدم اسم من نيست به خانم گفتم که چرا اسم من نيست 11.gifکه يهو ديدم بله جلوی شماره من نام ندا نشسته18.gif. داشتم از خنده ميترکيدم24.gif. برای خانومه توضيح دادم که من و دوستم شوت بازی در آورديم جای هم نشستيم....و همين اتفاق هم ۱۰ تا صندلی آن طرف برای ندا افتاد.

بله مورد بعدی که بازيگرش خودم 04.gifبودم روز آخر اتفاق افتاد. از آنجا که آن روز سه تا امتحان با هم داشتم شب قبل نتونستم بخوابم22.gif. صبح مامانم منو در دانشگاه رسوند مامان قشنگم اومد مهربونی کنه ماشينو (کلمه درستش خودروست) جلو تر برد. و بله من که خواب خواب بودم در حين تشکر10.gif فراوان از لطف مادر پايم را بيرو ن گذاشتم که....راستی کمی آن طرف تر چند پسر هم ايستاده بودن12.gif....که افتادم تو چاله18.gif. و چنان خواب از سرم پريد که تو عمرم اين طور بيدار نشده بودم. خودم داشتم از خنده به انفجار24.gif ميرسيدم اما آن چند پسر که بگم خدا چيکارشان نکند اجازه ندادن من و بيشتر از من مامانم ، بخنديم18.gif. و با گذشت ۲ روز همچنان پا دردم17.gif.

/ 5 نظر / 6 بازدید
مرتضا

خوبه پات نشكسته حالا.....شكر!!!!!

gol-shabnam

آدمی که بی توجه باشه (هم به جمع و هم به محيط اطراف)همين بلايا هم بر سرش نازل ميشه . ولی خيلی بدی که تو دانشگاه واسم تعريف نکردی تا با روحيه برم سر جلسه .

مسعود

ايشالا نسل پسرها منقرض بشه همونجوری که ماموتها غيبشون زد مادر

محسن

من ميدونم حواست کجابوده دختر .... منظورم پسر ها نیست

ava

ای بابا چقد بی خبرموندم ازهمه چيز.