بازيگر

شده ام مثل بازيگرها

با ديگران طوری بر خورد می کنم که اونا می خوان.

 

ای بازيگر گريه نکن ما هممون

مثل هميم

صبح ها که از خواب پاميشيم

نقاب به صورتميزنيم.

/ 1 نظر / 5 بازدید