زمستان سلام

فصل سفيدی و پاکی سلام ما به استقبالت با لباسهای گرم می آييم تا در

آغوش گرم خود بگيريم تا باز با تو بازی کنيم.بخنديم آش بخوريم و پشت بام

پارو کنيم.

من رويش را در زمستان هم سراغ دارم

و ميدانم هنوز

جايی در باغچه يی

در زير برف ها تربچه ی قرمزی

نهفته است

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
negar

نسترن جون ۳ سال با نفس های همديگه نفس کشيديم و حالا چی ميتونم بگم؟ عشق بلندتر از ان است که زير نگاهی عتاب الود پامالش کنی عشق حقيقی تر از ان است که پشت ابر حياهای ناراستين پنهانش کنی عشق يتيم تر از ان است که به دست رودخانه روزگارش بسپاری از صليب های کهنه ی سنتی که به گردن ميکشيم اميد معجزه نيست عشق مسيحای زندگی است که ديگر بار زنده بودنت را اعجاز ميکند به صليب سنتش مکش!

saber

salam omidvaram hamishe movafagh bashi ye nazar daram to sitet ye room chat makhsoose khodet bezar faghat doostat ro davat koni be omide didar dooset daram bye

salam be maa ham sar bezanin