جند می خری؟

تو این دنیا همه چی خرید و فروش میشه

حتی آدما!

اما کاش به قیمت فروخته می شدیم...

/ 4 نظر / 10 بازدید
محسن

کی به قیمت بادمجون فروختت؟

محمد

سلام گفتم که این پای زندگی نیست گوش ندادی!

کتایون

آی گفتی دختر خاله! نگو که دلم خونه!‌

محمد

سلام این معامله انجام شد یا نه! حوصلمون سر رفت.