باور نمی کنم

حس غریبی است وقتی می گویم ٢۶ سالم است

انگار همین دیروز بود که می گفتم ١٨ ساله ام و کسی باور نمی کرد

باور نمی کنم دیگر ١٨ ساله نیستم

/ 3 نظر / 33 بازدید
لمیس

دوستم چرا نمی یای پیشم؟ [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

سعید کیائی

راس میگیا... چقد گذشت... ینی ماها داریم پیر میشیم؟