ازم نخواه با تو بمونم

تو هیچی از من نمی دونی

اگه بگم راز دلم رو

توهم کنارم نمی مونی

/ 3 نظر / 4 بازدید
محسن

ديونه شدی؟

محمد

سلام محسن بی تربيته!

محمد

سلام من اثاث کشی کردم ها!