زندگی صحنه ی يکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پيوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد

/ 1 نظر / 3 بازدید
negar

سعی کن در اين صحنه خوب بدرخشی .