فکر سپيد.

عزيز سلام...

يک شب خوابش را ديدم. اينکه التماسش می کردم با من دوست شود. يک هفته با اعصاب خورد گذشت. خودم را با اين فکر آرام کردم که آن کار بهترين کار در آن زمان بود.غم گذشته را نخور.

فراموش نمی کنم. دورا ن راهنمايی بود دوستی داشتم به نام سپيده... عجيب است اسم و فاميلش را به خاطر دارمو حتی آدرس خانه اش را هم ياد دارم.

ما هر کاری را باهم انجام می داديم باهم درس می خوانديم .باهم در تيم مدرسه بوديمو باهم ...باهم..... .

يک روز به اين فکر افتادم که آيا واقعن سپيده را  دوست دارم يا از سر ترحم است. اوشرايط خاص با خانواده ای خاص داشت. ترسيده، جای اينکه دوستش داشته باشم....شايد کارم اشتباه بود . ولی دوستيم را بهم زدم.ديگر هيچ کاری را با او انجام ندادم.

گاهی شبها فکرش اعصابم را خورد ميکند.اگر هيچ وقت به موضوع دوست داشتن و ترحم فکر نم کردم حالا حالاها با هم دوست می مانديم.

هشت سال از آن ماجرا گذشته ولی تا تنها ميشوم و کاری ندارم.سپيده به سراغم می آيد. يکبار خواستم برم در خانه اش.... آنها از آنجا رفته بودند.

گاهی حالم از افکار و کارهای خودم بهم می خورد.

/ 6 نظر / 6 بازدید
Jon Schaffer

درود بر تو - وبلاگ جالبی داری به بلاگهای من هم سر بزن Www.Emperor-Of-Metal.Co.Sr & Www.Suicide.Co.Sr بدرود...!

محمد

چاکریم.اسمت خیلی قشنگه.ازوبلاگ ما هم دیدن کن.دمت گرم.به من لینک بده. متشکرم.

فرهاد يلدا

ادم بزرگها انقدر اشغال شدن كه خيال كودكيت عذاب اور نباشه. چند ساله شدي از قديما تا حالا كه وهم ترحم داغونت كرده ؟دور و برت رو نگاه كن اشغا لها رو بي خيال.

مرتضا

گاهی اين طوری ها می شه ديگه.بايد خودمون حواسمون جمع دلمون باشه.

محسن

سلام...شرمندم كه نتونستم سر بزنم ...ممنون كه اومدي ...

محسن

وقتی که يه چيزی رو داريم بودنش زياد برامون مهم نيست ...ولی همين که از دست بديمش ...