ادامه

من...

در کوچه پس کوچه های پر درخت خزان زده می رفتم.

تنها...

بدون ناراحتی می رفتم. اما خوشحال هم نبودم تا با برگ های خشک پاییز آهنگ بزنم!

رفتم

/ 4 نظر / 10 بازدید
محسن

سلام کلبه ی با مزه ای داری به منم سر بزنی خوشحال میشم

مرجان

اوهوی کجا رفتی؟؟؟

لمیس

کجا رفتی؟؟ منو نبردی؟ خیلی نامردی[گریه] کجججججججججججججایی؟ نرو نرو اگه بری جات خالیه بمون، نرو..... [خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ] خوب به درک برو...... [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] نسترن هوتوتو ها ها ها [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]