دنيای آبی من

توی اين چند سال گذشته دنياهای جالبی ديدم و شنيده ام از کسانی که هم سن و سال خودم بوده اند.

ولی هر جه فکر کردم متوجه نشدم که دنيای من چه شکلی است . چه چيزی در آن به معنی زندگيست و نبود چه چيزی آخر دنياست.

فقط ميدانم که دنيايم جه رنگيست:

دنيايم آبی آبی است.

/ 2 نظر / 6 بازدید
nastaran

دلم برات ميسوز که کسی برات نظر نميد

نگار

اَب اَبي ست / اَسمان اَبی ست / خنده اَبی ست / اَشتی اَبی ست / دل پر مهر مهربان اَب ست / غم سياه است و تلخ و طولانی / غم کوتاه کودکان اَبی ست