چرند

کاش می شد این روزا با کسی حرف زد

خفه شدیم از حرف

از نزدن

/ 11 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرزو

نه!همون بهتر که نه حرفی باشه و نه زدنی...

لمیس

نسترن تفاهومو می بینی خدا وکیلی بدون اینکه اطلاع داشته باشیم روزهای آپمونم مثل همه متن آپمونم مضمونش یکیه!! بیا با هم ازدواج کنیم. خوبه نه؟؟ نسترن منم دارم دغ- دق- دغ-دق می کنم هیچکی نی تونه به دادم برسه الا خودم...[گریه]

لمیس

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤

سمیه

از حرف نزدن داری خفه می شی؟ خدا خیرت بده تو که تا تلفن رو نسوزونی ول نمی کنی !

فرناز

کاش می دونستم تو کجایی و چه می کنی راستی بی معرفتی هم عالیمه مگه نه؟

مهدي

همه ی حرف دلم با تو همین است که "دوست..." چه کنم؟حرف دلم رابزنم یانزنم؟ عهد کردم دگراز قول وغزل دم نزنم زیر قول دلم آیا بزنم یانزنم؟

سمیه

اگه حرف نیست پس چیه؟

فاطمه

وا! تو حرف نمی زنی؟ پس تو این چند وقت که ندیدمت زیادی عوض شدی![تعجب]

...

آخ که منم دارم خفه میشم نسترن ، انگار غم و غصه گوله شده مونده سر دلم و داره می ترکوندش

الناز

معجزه ای است این حرف زدن