دعای کوچولو

خواهش می کنم،خواهش می کنم.شرمنده نکنید کاری نمی کنم . چرا اینقدر تشویق می کنید ،فقط می خواهم دو خط بنویسم !

امیر علی پسر کوچولوی ۵ ساله هر روز برای من ـ من می شوم دوست دختر خاله اش که فقط یک بار با او ماشین و دزد و پلیس   بازی کردم ،در حالی که دوستانم با نگاهشان من را میزدند ـ برای من دعا می کند که سالم بمانم.

الهی من قربون امیر علی کوچولو بشوم که دعای کوچولوش برای سالم ماندن هفت نسل بعد از من هم کافیست!

/ 2 نظر / 9 بازدید
الناز

چه عجب. لطف کردی. منور فرموديد. از اين طرفا.