هزارويک شب

دلم تنگ درد دل حسابی است.درد دل هزار و يک شبی.

/ 7 نظر / 13 بازدید
کرايه

کلا مشکوکی

مرجان

من هنوزم دينمو بهت ادا نکردما...همون شب سرد زمستون

من

خوب درد دل كن.چرا خودتو اذيت مي كني.

Farshad

اشکال نداره. درست ميشه. صد البته با گذر زمان.

بفرما

نسترن جان همه مون درد دل داريم. کيه که گوش کنه؟

فاطمه

اولا معلومه کجايی؟دوما درد دل کيلو چند؟ اين حرفا قديميه .الان بحث روز انرژی هسته ای .ملتفتی؟

مصطفی

به تو سلام! ميلاد پيامبر اکرم اسلام مبارک.