برق!

سلام07.gif...

شما هم متوجه ميشيد.

                               داره مثل برق ميگذره.

/ 8 نظر / 5 بازدید
ANGEL

آره. اين خيلی بده.

SAHRA ARAMESH

بنشين بر لب جوی و گذر عمر ببين اين اشارت زجها ن گذران ما را بس

homa

هر کاری کنی زندگی در جريان است......پس چه بهتر به خوشی گذرد....

محسن

کاش به سرعت به عقب برگرده و از نو شروع کنم ....

sahar

گاهی مثل رعد ،گاهی مثل برق .گاهی بر خلاف ميل ،گاهی همراه با دل ...کاش روزای خوب مثل ...

مرتضا

همه اينه که تونستی چند تا ميوه نشسته خوری...

فرناز

عاليه البته اگه واقعا مثل برق بگذره

بهزاد

نسترن خانوم ! سلام . قشنگ گفتی . ای کاش می شد ، جلوش رو گرفت . اما نمی شه !!!