اشک

هيچ کس لياقت اشکهای تو را ندارد

و کسی که چنين ارزشی دارد باعث

اشک ريختن تو

نمی شود

/ 7 نظر / 2 بازدید
حامین

هيچ کس لياقت اشکای تورو نداره!اون کسی هم که لياقت اشکای تورو داره هيچ وقت اشکتو در نمياره!!!موفق باشی!

mesbah

واقعا زيبا بود.ممنون

nafses

سلام... اگر می شه به ما هم سری بزن !

حامین

مطابق درستور عمل کردم!!!موفق باشی!

negar

دوست دارم خيال کنم که اينو برای من نوشتی . نسترن ! دستت درد نکنه .