گاهی حضورش  را احساس نمی کنم

و گاهی به رنگ قرمز ...

/ 2 نظر / 6 بازدید
محمد

سلام همين که گاهی هست جای شکر دارد!

محسن

بازم بگو خبری نيست من که ميدونم هست