همین طوری

صلاح مملکت خویش، همون صاحب مملکت می دونه

ماجرا شبیه ماجرای های اخیره. همون که می گن اگه قبول نداشتی پس چرا اومدی پس چرا موندی!

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
آرمین

و رسالت من این است... تا دو استکان چای داغ را از میان دویست جنگ خونین به سلامت بگذرانم تا در شبی بارانی آن ها را با خدای خویش چشم در چشم هم،نوش کنیم بلاگ خوبی داری عزیز موفق باشی آرمین|ماتم سرا.کام

سمیه

من می دونم چی رو می گی؟ کیو می گی! بگم؟ بگم؟ مرگ بر .....!