نمی دانم

پس از مرگم چه خواهم شد

نمی خواهم بدانم

کوزه گربا خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی من آرزو دارم

که از خاک گلويم سوتکی سازد

گلويم سوتکی باشد بدست کودکی مشتاق و بازيگوش

که دائم آن دم گرم حياتش را

به حتقومم بفشارد و خواب خفتگان مرده را

آشفته تر سازد

بدين سان بشکند دائم

سکوت مرگبارم را           

/ 4 نظر / 4 بازدید
مسعود احمدوند

خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش بنماند هيچش الا هوس قمار ديگر

نگار

موطن اَدمی را بر هيچ نقشه ای نشانی نيست /موطن اَدمی تنها در قلب کسانی ست/که دوستش می دارند(مارگوت بيگل)

master1980

از کارات خوشم اومد موفق باشی و سعی کن در زندگيت هيچوقت در جا نزنی. قربانت: مستر(هادی صداقت)

salam be maa ham sar bezanin