تاسف برای...

سلام10.gif...

از خودخواهی آدما خسته شدم17.gif...انگار انسان نيستيم11.gif...  در رحم و مروت را کشيديم پايين و چهار تا قفل هم بهش زديم27.gif که يه وقت ناغافلی بز نشه رحم و انسانيت بريزه بيرون19.gif.يه مثال کوچيک: تو اتوبوس اين زنا انکار که فقط خودشون هستن و همش فکر می کنن اگه يه قدم برن جلو يا جا به جا بشن ازشون کم ميشه...اگه لای در گير کنی داد بزنی .فغان کنی...زار بزنی .اصلا منکر وجودت ميشن ...

وای از دست دروغ 12.gifمتوجه شدين که اگه راست بگيد هيچ کس باور نمیکنه و اگه دروغ بگی همه قبول ميکنن34.gif. اين موضوع را وقتی کلاس دوم راهنمائی بودم فهميدم...به دليلی من نتونستم کاری که معلم خواسته بود رو انجام بدم ... من راستشو گفتم همچين نگام کرد و پشت چشم نازک کرد که از دفعه بعد وقتی میپرسيد که انجام دادی - من که ديدم خانم به اصطلاح معلم با دروغ بيشتر حال ميکنه - ميگفتم آره انجام دادم...

به اين ميگن تربيت و پرورش صحيح... اگه يه حرف راست بزنی محکومی و اگه دروغ بگی کلی تشويق و ايول...متاسفم

/ 4 نظر / 7 بازدید
reza

سلام دوست من در کارت موفق باشی ....خداحافظ

خونه آخر

ســـلام .چـــــــــرا اين * فنتی * فکر ميکنی؟! يه روز يه بزرگواری گفت : وقتی به مردم مهربونی می کنی فکر ميکنن احمقی يا حاليت نيست . وقتی هم اتوبوس سوار ميشی اين يادت باشه : به پيشرفت فکر کن ۰

majid

سلام بانو... خوندمت ... قلم زيبای داری موفق و پيروز باشی..... ممنون که بهم سر زدی..... شاد زی

کمی آزادی

مثل اينکه که باز روز بدی داشتی؟ من که هميشه چوب دروغ نگفتن رو خوردم. اتوبوس سواری هم که خوب ديگه خيلی شخصيه و ...