قسم

قول دادم دیگه

/ 9 نظر / 8 بازدید
زندگي

زندگي يک آرزوي دور نيست؛ زندگي يک جست و جوي کور نيست زيستن در پيله پروانه چيست؟زندگي کن؛ زندگي افسانه نيست گوش کن ! دريا صدايت ميزند؛ هرچه ناپيدا صدايت ميزند جنگل خاموش ميداند تو را؛ با صدايي سبز ميخواند تو را زير باران آتشي در جان توست؛ قمري تنها پي دستان توست پيله پروانه از دنيا جداست؛ زندگي يک مقصد بي انتهاست هيچ جايي انتهاي راه نيست؛ اين تمامش ماجراي زندگيست

sdas

asdasdsadsdsdsdsadasd

مزدور

حتما قول دادی دیگه غر نزنی!

روز جمعه روز خوبي براي قول دادن نيست خيلي دلگيره .

جلیلی

سلام مهم اینه که آدم قبل از قول دادنش بدونه به کی داره قول میده

لمیس

به کی و برا چی قول دادی؟ قول دادی دیگه دست تو مماخت نکنی!! یا قول دادی که دیگه شلوارتو خیس نکنی!! شایدم قول دادی دیگه بهش فکر نکنی!! یا اصلا قول دادی که فقط به اون فکر کنی!! به نظرم می یاد قول دادی که عاشق بشی!! در بخش دیگه هم قول دادی که هیچ وقت عاشق نشی!! ....................................................... دیگه به ذهنم قول دادن دیگه ای نمی یاد اگه یادم اومد حتما می یام بهت می گم اما منم قول می دم که 2 روز یه بار بیام تو وبت!! عجب قول قشنگی برو حالشو ببر[نیشخند]