ای روزگار

سلام.10.gif..

خدا نصيبه گرگه بيابون نکنه17.gif! ديروز يکی از بچه های دانشگاه زنگ زد که بريم انقلاب31.gif... من کتاب می خواستم و مرضيه لوازم نقاشی04.gif...نمی دونم چطور دانشگاه قبول شده33.gif... منو کشت تا دو تا دونه مداد بخره15.gif شصت بار رفتيم تو مغازه ها چون خانمو فراموش می کرد که کاغذ بگيره ... مداد فلانو برای دوستش بخره... کلی از اين کارا ...اون وسط هم منو با جالباسی اشتباه گرفته بود25.gif و تمام وسايلش دسته من بود وگاهی يادش می افتاد ....خلاصه کلی پشته دستمو داغ کردم که هر کی زنگ زد گفت بريم بيرون قبول نکنم33.gif.يه کار بد انجام دادم .اونم اینکه برگشت تو اتوبوس چهار زانو نشستم08.gif...

امروزم از اون روزا بود34.gif.نمی دونم چم شده بود. فکر کنم فشارم پريده بود پايين. ولم ميکردن افقی ميشدم..اما من اين قد لج بازم که با اون حالم تو جلسه دانشگاه شرکت کردم04.gif .کلی هم داد و بيداد و از اين کارای بد کردم09.gif... پسرا هم که اينکار نه انکار تا من کمی ساکت می شدم اشاره که حرف بزن19.gif... جا تون خالی ...کلی خنديدم18.gif ..پتروس فداکار يکی از نمايندهای پسرا کنار دسته من نشسته بود... هيچ کس مثل گروه ما نمی تونست اينطور خودشو نقض کنه11.gif... از اون ور يکی يه چی ميگفت ،آقای پتروس زحمت می کشيد نقض می کرد34.gif... نمکای نمکدون جلو دست منم خالی شد از بس که با نمک خوردن خودمو سيخ نگه داشتم09.gif...

هميشه شاد باشيد18.gif18.gif18.gif

/ 3 نظر / 6 بازدید
DJ ALITIGER

سلام دوست عزیزم.ایشالا همیشه خوش باشی مثل این روزا .تو این دنیای واهی موندم با یه عالم آرزو .من موندم و یه عالم چشم بد.من موندم و یه عالم دل سنگی.من موندم و یه دنیا غم.من موندم و خاطراتم.آپ کردم خوشحال میشم بهم سر بزنی .دوست دارم با گفته هات بهم امید بدی.بابای.

کمی آزادی

هم چهار زانو نشتن تو اتوبوس خوبه و هم نمک خوردن!!

آشناي غريب

سلام...خوبــــــــــــــــــــــــــي؟؟؟ ايول خيلی با خاليد چقدر با حاليد موفق و جاری باشی