گذشت

سلام...

 اين چند وقت هم مثل برق با يه عالمه ماجراهای مختلف گذشت.

به قول شاعر:          

                        " اين قافله عمر عجب می گذرد"

/ 5 نظر / 3 بازدید
farhad yalda

لينک هات اشتباهه.ميدونی چه کردی تو اين روزها...دلم ميخواد که پلک بزنم ....

X

عليک سلام+ ممنون همسايه! اميدوارم خدا همسايه عزيزمون رو هم - هر جا هست- تا رسيدن قافله عمر به مقصد(ترجیحا یه آبادی خوش آب و هوا) در پناه خودش حفظ کنه. آمين.

فاطمه

نيستی خانم.کم پيدا شدی .در مورد رفتن تصميم گرفتی ؟

hessam

همه چيز سريع می گذره اگه خوش بگذره ولی اگه بد بگذره هر ثانيه اش صد ساله

elnaz

ساقی غم فردای حريفان چه خوريم/ پيش آر پياله را که شب می گذرد